Lærer opplevde kvelertak, knyttneveslag og trusler

- Vi gikk i bakken. Han holdt i mine klær, og jeg i hans, sier læreren som måtte komme seg ut av kvelertaket.

En vekker: Læreren beskriver voldsepisoden, som startet i garderoben, som voldsom. - Jeg og andre lærere er nødt til å stå i dette. Det er jobben. Og det tror jeg andre lærere tenker også. Det blir på en måte et nederlag å melde avvik eller varsle om alt. På min skole er vi blitt mer bevisst og flinkere til å varsle dette året.