Ny rapport:

Trondheim behandler ikke alle bostedsløse som de skal

I strid med reglene har Nav Midtbyen gitt bostedsløse avslag på søknad om botilbud. - Vi er ikke overrasket, sier Gatejuristen.

- Det er ikke Nav sitt ansvar å ha en oppdragende effekt, men å ta stilling til om personene fyller vilkårene i loven, sier Gatejuristens Kathrine Blix Olsen, som er kritisk til hvordan kommunen forklarer neon av sine avslag. 

Noen brukere har dessuten ikke tilgang til sine rom i store deler av døgnet, og de er uten adgang til å lage mat eller vaske tøy selv.