Flertall for å sløyfe Lerkrysset

Melhus Kristelig Folkeparti har bestemt seg for å frafalle kravet om veikryss på Ler.

Bøyer av: Det blir svært spennende når kommunestyret i ettermiddag skal avgjøre om E6 sør skal bygges med eller uten veikryss på Ler. Det kan bli 19 - 18 for å droppe kravet. 

Dermed kan kommunestyret i Melhus i ettermiddag med knappest mulig flertall, 19 – 18, komme til å bøye av for presset fra utbyggingsselskapet Nye Veier AS.