Vold og utrygghet rammer elevene

– Hvis en elev kjenner en lærer godt utvikles respekt. Med det i bunn, er det små sjanser for at eleven drar til læreren eller andre elever, mener representantene for Ungdommens bystyre i Trondheim.

Skolemiljø: - Det er elever som blir rammet når lærerne ikke har tid og muligheter for å skape gode relasjoner på skolen, sier Olav Erland, Gjermund B. Gorset og Silje Leirvik representerer elever i Trondheimsskolen i Ungdommens bystyre i Trondheim. 

- For å forebygge vold og trusler i skolen, må man ha tid og mulighet til å jobbe godt med dette i hverdagen. Det har ikke lærerne våre, sier ungdommene.