200 000 innbyggere i Trondheim innen 2020

Oslofolk bor mye tettere enn trondhjemmerne. Når Trondheim ved utgangen av 2019 runder 200 000 innbyggere, kan det hende det blir nødvendig med mer fortetting.

Bygger mest: Hittil i år er det ferdigstilt flest nye boliger i skolekretsene Lilleby (355) og Lade (198). Lilleby er også den skolekretsen som har flest rammetillatelser for boliger som ennå ikke er tatt i bruk (393). 

Det bor nå vel 193 000 innbyggere i landets tredje største by. Innen årsskiftet blir vi rundt 400 flere.