Fusjon med bismak for Indre Fosen kommune

Statsråd Jan Tore Sanner vil belønne kommuner som slår seg sammen. Rissa og Leksvik risikerte å miste åtte millioner kroner i statlige overføringer.

Mindre penger: Leksvikordfører Steinar Saghaug (H) (t.v.) og rissaordfører Ove Vollan (H) spiste kake hos statsråd Jan Tore Sanner (nærmst t.h.) da de overleverte søknaden om sammenslåing like før jul i 2015. Nå viser det seg at rammeoverføringene blir mindre enn de var forespeilet. 

Nå innser Kommunal- og moderniseringsdepartementet at rammeoverføringene til Indre Fosen kommune slår uheldig ut og gir den nye kommunen sju millioner kroner gjennom skjønnsmidler.