KrFs nye lærernorm i Sør-Trøndelag:

Trondheim vil få de fleste nye lærerstillingene

Mens lærere og elever jubler, er rektorene mer usikre på utfallet av KrFs nye lærernorm. Trondheim forsyner seg av de fleste nye lærerstillingene som skal til Sør-Trøndelag.

MEST TIL BYENE: KrFs lærernorm utløser et skred av nye lærerstillinger til de store byene i Norge. Her er elever på vei hjem til Sjetnemarka, fotografert i en annen anledning. 

- Det kan være greit å ha en norm, så lenge den er veiledende. Men variasjonene mellom skoler og klasser er for store til at felles norm er svaret vi trenger nå, sier Bård Lilleberg ved Gåsbakken skole.