Trøndelag redder verden

Trøndere er mest positive til laks

En meningsmåling viser at Trøndelag er den eneste regionen i landet der det er flertall for å produsere mer laks.

Æ vil ha laks: Trøndere er mer positive enn landsgjennomsnittet til oppdrettsnæringen. Lakseoppdrett har skapt lys i husene langs kysten, men mange av de som jobber nærmest fisken er utlendinger, som her i Salmars laksefabrikk på Nordskaget på Frøya. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

1000 nordmenn i alderen 18 til 74 år ble tidligere i høst spurt av Norstat om de mener Norge bør øke produksjonen av laks. I landet som helhet svarer 43 prosent at de ønsker mer laks. I Trøndelag er det 53 prosent som er positiv til økt lakseproduksjon. Denne oppfatningen deles av 40 prosent i Nord-Norge, 45 prosent på Vestlandet, 41 prosent på Østlandet og 46 prosent i Agder og Telemark.