Budsjettet i Trondheim

Mer penger til eldre og skole - skyver på investeringer

Rådmannen ville styrke barnehagene med penger fra ungdomsskolen. Det sier det politiske flertallet i Trondheim nei til. Eldreomsorgen får også 18 millioner mer enn det rådmannen la opp til.

Sentrum-venstrepartiene (Ap, MDG, SP, V, Krf, SV og PP) la frem sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplanen 2017-2021. Vi ser også beboere og ansatte på Ilevollen helse- og velferdssenter hvor budsjettet ble lagt frem  Foto: Håvard H. Jensen

- Budsjettet vi legger frem i dag er godt og trygt. Vi prioriterer barn og eldre, og løfter frivilligheten.