Formannskapet

Anbefaler å anmelde skolevold i Trondheim

Trondheim-politikerne ble orientert om hvordan vold mot lærer skal håndteres fra kommunen.

I Trondheim er anmeldelse av vold og trusler hovedregelen. Men i rutinene heter det at det ikke alltid løser saken, eller vil være det beste tiltaket.  

«Mener rådmannen at vold mot lærere skal anmeldes, og bør det gjøres av den enkelte rektor eller av kommunen?»