Formannskapet

Anbefaler å anmelde skolevold i Trondheim

Trondheim-politikerne ble orientert om hvordan vold mot lærer skal håndteres fra kommunen.

I Trondheim er anmeldelse av vold og trusler hovedregelen. Men i rutinene heter det at det ikke alltid løser saken, eller vil være det beste tiltaket.   Foto: Terje Svaan

«Mener rådmannen at vold mot lærere skal anmeldes, og bør det gjøres av den enkelte rektor eller av kommunen?»