Lærernormen:

Kan gi 70 nye lærerårsverk

Den nye lærernormen vil kunne gi Trondheim kommune i overkant av 70 nye årsverk i grunnskolen. Kommunaldirektøren er skeptisk til om det er det som trengs i skolen.

- Lærerutdanning og lærere alene er ikke nok for at skolen skal kunne være beredt til å møte utfordringer i skolen når det gjelder atferd og vanskeligstilte barn, sier Camilla Trud Nereid. 

- Hadde denne normen handlet om voksentetthet, tror jeg det hadde vært bedre for å løse de utfordringene skolen står overfor, sier kommunaldirektør for skole og oppvekst, Camilla T. Nereid.