Domstoler: Bevis fra ulovlig hacking er lovlig

Både en tingrett og lagmannsrett på Østlandet mener påtalemyndigheten kan bruke bevis FBI har hacket ut av norske PC-er i strid med norsk lov. Forsvarer anker til Høyesterett.

Forsvarer: Advokat Jørn Mejdell Jakobsen er forsvarer fra en av nordmennene som ble hacket av FBI. 

Da domstolene i høst skulle vurdere om det var lovlig å bruke et bevis utenlandsk politi hadde hacket ut av datamaskiner i Norge, var det ikke mye hjelp å finne i andre avgjørelser: