Trøndelag redder verden

Han finner mikroplast i alle prøvene fra havet

Forskere finner mikroplast i alle prøvene fra havbunnen langs norskekysten. Ingen vet ennå hvor skadelig det er å få mikroplasten i oss gjennom maten.

Mikroplast over alt: Forsker Henning Jensen ved NGU har undersøkt ti prøver fra havbunnen langs norskekysten fra Varangerfjorden til Norskehavet. Han finner mikroplast i alle prøvene.   Foto: morten antonsen

Ny forskning viser at bitte små plastpartikler fins i store deler av havet. I et pilotprosjekt har Norges geologiske undersøkelser (NGU) tatt prøver av havbunnen fra Norskehavet til Varangerfjorden. De fant mikroplast i ti av ti prøver, tatt på ulike steder langs kysten, på ulike dyp og med ulik avstand til land.