- Tenk deg en båt som kunne ta turister inn i bryggene her. Fantastisk

Næringslivsforeningen med klare tanker om hva de tomme bryggene kan brukes til.

Administrerende direktør i Næringslivsforeningen i Trondheimsregionen, Berit Rian og næringspolitisk leder Børge Beisvåg mener kommunen og fylkeskommunen må bidra til at bryggene sørger for aktivitet for innbyggere og turister. 

- Vi må tenke utover det vanlige. Bryggerekka er en del av identiteten vår, og gjør oss stolte. Men vi kan gjøre enda mer for å utnytte den.