Kyllingslagsmål opp i Stortinget

Skal den nye kyllingfabrikken ligge på matjord i Orkdal eller fjellgrunn i Malvik? Fylkesmannen ga først rødt, men så grønt lys for bygging på matjord. Nå tar Venstre saken til Stortinget.

Han bestemmer. Hvem får styrelederens gunst? Torsdag bestemmer Ole Robert Reitan og styret i Norsk Kylling hvor den nye fabrikken skal ligge. 

Torsdag denne uka skal Norsk Kylling skal velge sted for sin nye fabrikk for slakting av kylling. Det ene alternativet er i Malvik – på industriområdet på Sveberg. Det andre alternativet, som ligger best an i løypa, er Furumoen i Orkdal, der betydelige mengder dyrka mark vil gå med. Fylkesmannen sa først nei til Orkdals-alternativet. Deretter fikk kommunen tommel opp. Onsdag har ordfører i Orkdal, Oddbjørn Bang, hasteinnkalt til ekstraordinært kommunestyremøte. Poenget er å få vedtatt reguleringsplanen for området, slik at alt ligger til rette for et positivt vedtak i Norsk Kyllings styre dagen etter.