Klager inn vedtaket om kyllingfabrikk

Onsdag vedtok Orkdal reguleringsplanen som sikrer muligheten for ny kyllingfabrikk. Naturvernforbundet mener vedtaket er i strid med vanndirektivet og klager saken inn for ESA.

Stridens sjø Her er området de strides om. Fylkesrådmannen mente det strider mot vannforskriften å fylle igjen kroksjøen midt i bildet. Han fikk ikke politikernes støtte. Nå klager Naturvernforbundet saken inn for ESA. 

Et nesten enstemmig kommunestyre i Orkdal (34–1) vedtok onsdag reguleringsplanen som de håper skal sikre at Norsk Kylling etablerer seg på Furumoen i Orkdal.