Rådmannen positiv til Nidelv-fylling for å rassikre rundt Samfundet

Et enstemmig Trondheim bystyre ber rådmannen gå i dialog med NTNU og Studentersamfundet om rassikring.

Slik ser Agraff arkitektur AS for seg at det kan bli når det fylles ut 12 meter ekstra i elva på strekningen Elgeseter bru-Nidelven terrasse. 

Rådmannen mener i utgangspunktet at staten må være den som betaler for rassikring, men åpner for å være med på et spleiselag.