Håper å vedta årets julegave til båtpendlerne

Høyres Torhild Aarbergsbotten håper fylkestinget i Trøndelag vedtar å videreføre overgangsordningen mellom båt og buss eller trikk.

Fornøyd. Høyres Torhild Aarbergsbotten er glad for at saken om overgang for pendlere til og fra Trondheim ser ut til å få en løsning. 

Torsdag behandler fylkestinget i Trøndelag tiltaksplanen for det nye takst- og sonesystemet for kollektivtrafikken. Aarbergsbotten, som er nestleder i fylkeskommunens Hovedutvalg for transport, har tidligere vært svært kritisk til at overgangsordningen mellom båt og buss forsvinner for pendlere til og fra Trondheim.