Staten krever ferdig reguleringsplan for Elgeseter gate innen to år

Politikerne må vedta en reguleringsplan for Elgeseter gate innen to år, ellers vil staten stanse overføringer på statsbudsjettet til byggeprosjektet langs innfartsveien.

Gateprosjekt. 

- Det er en helt klar forutsetning for å få overført penger fra staten til byggeprosjekter i bymiljøavtalen, at det foreligger en reguleringsplan. Uten at det finnes en plan, blir det heller ikke satt av penger i statsbudsjettet, sier utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegdirektoratet.