NTNU og Sintef-suksess i EU

Med NTNU og Sintef i spissen tar Norge et stort jafs av EUs penger til utvikling av havteknologi.

Isforskning på tokt med forskningsskipet Lance i Barentshavet. 

Norske miljøer får 70 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle ny teknologi.