Alle videregående skoler i Sør-Trøndelag er miljøsertifisert

Allerede i 2007 ble fylkeshuset i Trondheim godkjent som Miljøfyrtårn. Nå har også alle andre enheter som Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for fått den samme godkjennelsen.

Markering: Kort tid før Sør-Trøndelag blir til Trøndelag oppnådde Sør-Trøndelag fylkeskommune målet om å få miljøsertifisert alle sine skoler og tannklinikker. Det ble markert under det aller siste fylkestinget onsdag. Fylkesordfører Tore O. Sandvik fikk overrakt blomster fra daglig leder Ann-Kristin Ytreberg i Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

Saken oppdateres.

En av dem som er meget fornøyd med dette, er daglig leder Ann Kristin Ytreberg i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Hun var til stede da målet som ble satt for flere år siden ble markert i fylkestinget onsdag.

- Sør-Trøndelag er et foregangsfylke. Dette sender et bra signal både til næringslivet og befolkningen generelt, og kan være med på å skape gode holdninger, sier Ytreberg.

LES OGSÅ: Miljøpris til arkitekter

Konkret er det snakk om de videregående skolene og tannklinikkene, som fylkeskommunen har ansvaret for. De første skolene, Meldal og Byåsen videregående skole, ble miljøsertifisert i 2010 som en del av fylkeskommunens satsning på klima og miljø. Nå kan altså samtlige skoler kalle seg Miljøfyrtårn fordi blant annet driften og forbruket av varmtvann, varme, ventilasjon, lys og mat skjer på en miljøvennlig måte.

Torger Mjønes, som er prosjektleder og fagrådgiver i eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag fylkeskommune, holder fram den nye videregående skolen på Heimdal som eksempel.

- Som byggherre er vi helt i front i utvikling og bygging av miljøvennlige bygg. Skolen på Heimdal blir et nullutslippsbygg og er helt i front nasjonalt, sier Mjønes.

LES OGSÅ: Flere grønne frisørsalonger i Trondheim

EU-godkjent ordning

Sør-Trøndelag fylkeskommunes måloppnåelse skjer samtidig som Miljøfyrtårn er blitt anerkjent av EU-kommisjonen som miljøstyringssystem på linje med ISO 14001 og EMAS. Det er Miljøfyrtårn blitt som den første nasjonale ordningen i sitt slag.

- Dette er viktig både for norske selskaper som skal konkurrere i utlandet, og for bransjer med internasjonale kunder fordi de nå lettere kan dokumentere at de tar miljøansvar.

- Dessuten trenger ikke innkjøpere, hverken i offentlig eller privat sektor, lenger bekymre seg for konkurransevridning, og de kan nå sette krav til leverandørene om at de skal være miljøsertifisert, sier Ytreberg.

- Og leverandørene, for eksempel en taktekker, trenger ikke bekymre seg for bedriftens lønnsomhet ettersom det koster lite å bli miljøsertifisert, forklarer Ytreberg.

LES OGSÅ: Miljøet taper for pris i det offentlige

5454 virksomheter sertifisert

Miljøfyrtårn er den mest brukte ordningen i Norge for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. I dag har 5454 små og større virksomheter oppfylt kriteriene for å få denne godkjennelsen.

Ytreberg viser til den nye loven om offentlige anskaffelser som kom 1. januar i år. Gjennom den har innkjøpere nå mulighet til å kreve dokumentasjon av anerkjent miljøledelse.

- Som innkjøpere har aktører som fylkeskommuner og kommuner betydelig makt og mulighet til å påvirke i miljøvennlig retning ved valg av leverandør. Mitt håp er nå at det offentlige virkelig bruker sin innkjøpskraft, og at nye Trøndelag Fylkeskommune går foran med et godt eksempel, sier Ytreberg.

Sør-Trøndelag fylkeskommune gjør innkjøp for rundt 1 milliard i året. Å stille miljøkrav når anbud lyses ut og det gjøres innkjøp, er blitt stadig mer vanlig med årene, opplyser innkjøpssjef Tove Jebens.

LES OGSÅ: Fyrtårntanker

Mest brukt

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn som ble opprettet i 2003. Organisasjoner som NHO, LO, Innovasjon Norge og diverse fylkeskommuner og kommuner, deriblant Trondheim, står bak stiftelsen. Av de norske miljøsertifiseringene i Norge er Miljøfyrtårn er den mest brukte.

Miljøfyrtårn-leder Ann-Kristin Ytreberg håper Trøndelag Fylkeskommune bruker sin innkjøpskraft går foran med et godt eksempel. 

Miljøfyrtårn-leder Ann-Kristin Ytreberg håper Trøndelag Fylkeskommune bruker sin innkjøpskraft går foran med et godt eksempel. 

På forsiden nå