Passerer to millioner Oslo-reisende over Værnes

Ruta Trondheim-Oslo er selve motoren på Værnes og holder stand som den femte mest trafikkerte flystrekningen i Europa.

Her får flypassasjer Anya Fearnley, som tirsdag reiste fra Oslo til Trondheim med SAS, overlevert et reisegavekort fra fung. lufthavndirektør Thomas Wintervold på Værnes. Gaven er en del av markeringen av at ruten til og fra Oslo passerer to millioner reisende årlig. 

Om lag 45 prosent av passasjerene som reiser via Værnes skal til eller fra Oslo. Det viser Avinors tall.