Skole i krise:

Kaller rådmannen inn på teppet

- Vi vil til bunns i hva som gikk galt da Sjetne skole havnet i krise og avsatte rektor tidligere denne uken, sier leder av kontrollkomiteen i Trondheim kommune, Rolf Jarle Brøske (H). I ettermiddag innkalte han rådmannen, som sier at en slik gjennomgang vil være naturlig.

- Vi trenger en omfattende gjennomgang av saken omkring Sjene skole. Vi må klarlegge ansvaret. Deretter vil vi se om det er grunnlag for kritikk, sier Rolf Jarle Brøske.  Foto: Morten Antonsen

- Jeg vil ikke slå meg til ro før elever, foreldre og ansatte ved Sjetne skole er trygge på at forholdene ved skolen er ryddet opp i, sier Rolf Jarle Brøske.