Juleengel med budskap til Trump

Tre julegudstjenester i tre kirker på to dager. Og midt imellom julefeiring sammen med sine tre barn. Biskop Herborg Oline Finnset (56) er klar for sin første jul i Trondheim.

En første stripe av lys over horisonten i øst borer seg inn i desembermørket som fortsatt omhyller Erkebispegården. I 2. etasje er lampene tent på bispekontoret. For første gang i bispesetets historie er det en kvinne som har det øverste tilsynet over Nidaros bispedømme.