Politiet søker etter radikaliseringskontakt

Politioverbetjenten skal på heltid jobbe for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i Trøndelag

Radikalisering: Alle politidistrikt er pålagt å opprette egne stillinger som radikaliseringskontakt. Her fra et debattmøte om radikalisering på Litteraturhuset i Trondheim tidligere i år med Jo Stein Moen, Margrethe Salvesen og Trond Åm. 

- Dette er en aktuell og viktig stilling som Politidirektoratet (POD) pålegger alle politidistrikt å opprette, sier leder for Felles enhet forebygging i Trøndelag politidistrikt, politiinspektør Sivert Rannem.