Livet på St. Olav

De jobber med å gjøre den siste levetiden best mulig

På seksjon for lindrende behandling ved St. Olavs hospital har ikke pasientene noe håp om å bli friske.

Reidar Rygh (83) følte seg slapp og elendig før han gikk til fastlegen. Fastlegen sendte ham videre til St. Olavs hospital. Da fikk han beskjed om at han har uhelbredelig kreft. Beskjeden fikk han for omtrent halvannen måned siden.