Regjeringen avgjør NTNUs timilliardersprosjekt

Snart skal regjeringen ta beslutningen om campusutbygging i Trondheim. NTNU ønsker en løsning til ti milliarder, men frykter en billigere variant.

Rektor Gunnar Bovim sier at NTNU ikke er en aggressiv parkutbygger. 

NTNU og Statsbygg oversendte tidlig i desember grunnlaget som Regjeringen skal ta sin beslutning på.