Vil stille strengere krav

Kommune-Norge er altfor lite bevisst på sikkerhet i planleggingen av bygninger og byrom, mener statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet.

Sættem varsler at det vil bli vurdert å stille strengere krav til sikkerhet i plan- og bygningsloven.