Vil investere millioner i Orkdal sjukehus

Styret ved St. Olavs hospital har sagt ja til en ombygging av sykehuset på Orkanger.

Ombygging: Det blir byggevirksomhet ved Orkdal sjukehus i vår. I første omgang er det inngangspartiet som bygges om slik at det blir etablert en ny mottaksenhet og et nytt publikumsareal. 

I sitt siste styremøte som administrerende direktør fikk Nils Kvernmo styrets velsignelse for å investere 53 millioner kroner ved sykehuset i hjemkommunen Orkdal i 2018.