Avgiften i bomringen i Trondheim kan bli firedoblet

Bomavgiften i Trondheim må i verste fall firedobles, for å oppfylle statens krav om ingen økning i biltrafikken. Det viser konklusjonene i byutredningen for Trondheimsområdet.

Avgiftsøkning. Satsene i bomringene må i verste fall firedobles for å unngå økning i personbiltrafikken i Trondheim fram mot 2030, viser byutredningen. 

Utredningen viser at økte bomavgifter og dyrere parkering er de mest effektive tiltakene for å hindre veksten i personbiltrafikken. Å bare legge til rette for mer bruk av kollektiv, sykkel og gåing er ikke nok. Utrederne slår fast at økonomiske restriksjoner er helt nødvendig for å oppnå nullvekstmålet.