Verken Renholdsverket eller Rambøll anker

I Sør-Trøndelag tingrett like før jul ble rådgivningsselskapet Rambøll dømt til å betale Trondheim Renholdsverk 1,48 millioner kroner i erstatning etter byggingen av ny gjenvinningsstasjon på Heggstadmoen.

Godtar dommen: Daglig leder i Trondheim Renholdsverk, Knut Eirik Ballestad, sier de vedtar dommen fra Sør-Trøndelag tingrett der rådgivningsselskapet Rambøll ble dømt til å betale 1,48 millioner kroner i erstatning etter byggingen av ny gjenvinningsstasjon på Heggstadmoen. Det samlede kravet mot Rambøll var på 10,8 millioner. 

Ingen av partene anker, så nå blir dommen stående.