Nå kan du kreve å få installert ladepunkt for elbil

Men loven gjelder merkelig nok ikke for alle.

Jubel: Jippi om du bor i sameie, bare sorgen om du bor i borettslag. Foto: Christine Schefte 

«En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn».