De varslet om en prest fra Midt-Norge, nå reagerer de sterkt på Kirkens håndtering

Prestens livsførsel har vært kritikkverdig, konkluderte Den norske kirke i fjor. Kvinnene som varslet, mener reaksjonen ikke er streng nok.

Mistet sin tro: Begge kvinnene har meldt seg ut av Den norske kirke etter saken. I det ene utmeldingsbrevet står det: «Kirkens ledelse forlangte at vi måtte ha tillit til deres håndtering av saken. Jeg angrer på at jeg ga dem min tillit.»  Foto: Mariann Dybdahl

Kirken anerkjenner at relasjonene har medført «belastninger» for kvinnene, og at mannens livsførsel har vært «kritikkverdig, særlig fordi han er ordinert prest», står det i Kirkens konklusjon.