De varslet om en prest fra Midt-Norge, nå reagerer de sterkt på Kirkens håndtering

Prestens livsførsel har vært kritikkverdig, konkluderte Den norske kirke i fjor. Kvinnene som varslet, mener reaksjonen ikke er streng nok.

Mistet sin tro: Begge kvinnene har meldt seg ut av Den norske kirke etter saken. I det ene utmeldingsbrevet står det: «Kirkens ledelse forlangte at vi måtte ha tillit til deres håndtering av saken. Jeg angrer på at jeg ga dem min tillit.» 

Kirken anerkjenner at relasjonene har medført «belastninger» for kvinnene, og at mannens livsførsel har vært «kritikkverdig, særlig fordi han er ordinert prest», står det i Kirkens konklusjon.