Bygger ny Leangen stasjon

Leangen stasjon er for lengst utgått på dato. En ny stasjon kommer lenger vest, like ved stasjonene for metrobussen.

Nye stasjoner: Oppå og under Leangbrua (Bromstadveiens forlengelse) skal det bygges ny jernbansestasjon og stasjoner for metrobussen. Sistnevnte må stå ferdig til august 2019. 

Dagens jernbanestasjon har dispensasjon til å benytte mellomplattformen til 2019. Den oppfyller verken dagens strenge tekniske krav eller krav til universell utforming.