Dragvoll flytter til byen

Regjeringsbeslutningen om fraflytting av Dragvoll er bakgrunnen for det digre campusprosjektet.

Anne Kristine Børresen (t.v.) og Marit Reitan håper på rask flytting til Gløshaugen.  

Det er ikke slik at alle Dragvoll-ansatte er hoppende glade for at de skal flytte til Gløshaugen. Men dekanene tror at mange ser frem til det, ikke minst blant studentene.