Vil endre fasaden på Mercursenteret

Eierne av Mercursenteret ønsker å gjøre til dels store endringer på fasaden. Rådmannen gir delvis sin tilslutning.

Anbefales: Rådmannen anbefaler at det jobbes videre med dette alternativet til fasadeendring på Mercursenteret. Den tidligere Telegrafgården sto ferdig i 1940 og byantikvaren vil ha minst mulig endringer av fasaden.  Foto: NARUD STOKKE WIIG

Det er søkt om tre nye innganger mot Kongens gate. Rådmannen går for bare én ny inngang, på østre del, og avslår ønsket om innganger i midtre og vestre del av fasaden.