Vil endre fasaden på Mercursenteret

Eierne av Mercursenteret ønsker å gjøre til dels store endringer på fasaden. Rådmannen gir delvis sin tilslutning.

Anbefales: Rådmannen anbefaler at det jobbes videre med dette alternativet til fasadeendring på Mercursenteret. Den tidligere Telegrafgården sto ferdig i 1940 og byantikvaren vil ha minst mulig endringer av fasaden. 

Det er søkt om tre nye innganger mot Kongens gate. Rådmannen går for bare én ny inngang, på østre del, og avslår ønsket om innganger i midtre og vestre del av fasaden.