Planlegger ny bydel på Leangen travbane

Sentralt i arbeidet med å utvikle en ny bydel på Leangen står byggingen av 1500–2000 boliger i Tungavegen 1 (Leangen travbane). Torsdag inviterer utbyggerne til kreativ workshop på Ikea.

Store planer: Leangen Bolig AS ønsker å bygge 1500 - 2000 boliger på området til Leangen travbane, avhengig av annen bebyggelse som helse- og velferdssenter, skole og barnehage. Bygningsrådet skal nå vedta planprogram for leangenområdet. 

Tirsdag skal bygningsrådet i Trondheim fastsette planprogram for Leangen-området med Tungavegen, Leangen idrettsområde og deler av Travbanevegen og Gildheimsvegen.