Eldreboom gir voldsom økning av pasienter

Nye tall viser en kraftig økning av antall pasienter ved St. Olavs hospital. Sykehuset vil i 2035 ha behov for 400 flere sykehussenger enn i dag.

Flere senger: I 2035 kan det være behov for nærmere 450 flere sykehussenger enn i dag ved St. Olavs hospital. Men de økonomiske rammene til helsevesenet vil neppe bli økt tilstrekkelig til at det er realiserbart. 

Det innebærer at antallet sykehussenger bør økes med nesten 50 prosent, mens behovet for dagbehandling vil øke med 60 prosent. I tillegg vil det bli et stort behov for å investere i medisinsk teknisk utstyr.