Nytt gjennombrudd for Moser-miljøet

Hvordan kobler hjernen sammen sted og tid og lager minner av det? Det kan nobelmiljøet ved Kavliinstituttet ha funnet ut.

I Onsager-forelesningen fortalte professor Edvard Moser om oppdagelsen av hvordan sted og tid kobles og skaper minner. 

Edvard Ingjald Moser og May-Britt Moser lettet litt på lokket for spennende forskning under årets Onsager-forelesning ved NTNU.