Bane Nor foreslår langtunnel fra Ranheim

Bane Nor har etter en nærmere vurdering kommet til at det planlagte dobbeltsporet mellom Trondheim og Stjørdal bør legges i tunnel på strekningen fra Ranheim papirfabrikk til Hommelvik.

I tunnel: Nå går Bane Nor inn for at dobbeltsporet på strekningen mellom Ranheim og Hommelvik legges i tunnel ved papirfabrikken. Det andre tunnelalternativet ved Være viser seg å inneholde mye kvikkleire. Kostnadene har endret seg på et lite år. 

Dette er alternativ D1, som for et år siden ble anslått å koste om lag én milliard kroner mer enn det andre tunnelforslaget, alternativ D2 ved Være. Men nå er forutsetningene endret.