Bane Nor foreslår langtunnel fra Ranheim

Bane Nor har etter en nærmere vurdering kommet til at det planlagte dobbeltsporet mellom Trondheim og Stjørdal bør legges i tunnel på strekningen fra Ranheim papirfabrikk til Hommelvik.

I tunnel: Nå går Bane Nor inn for at dobbeltsporet på strekningen mellom Ranheim og Hommelvik legges i tunnel ved papirfabrikken. Det andre tunnelalternativet ved Være viser seg å inneholde mye kvikkleire. Kostnadene har endret seg på et lite år. 

Saken oppdateres.

Dette er alternativ D1, som for et år siden ble anslått å koste om lag én milliard kroner mer enn det andre tunnelforslaget, alternativ D2 ved Være. Men nå er forutsetningene endret.

Å bygge dobbeltspor mellom Trondheim sentralstasjon og Stjørdal stasjon, og velge alternativ D1, vil koster drøyt ti milliarder kroner. Da er ikke kostnadene ved en eventuell elektrifisering av strekningen tatt med.

I februar i fjor gikk Bane Nor primært inn for D2, der tunnelen starter ved Være og kommer ut i Hommelvik.

LES OGSÅ: Jubel for dobbeltspor lagt i tunnel mellom Ranheim og Hommelvik

- Vi ble utfordret på å sjekke grunnforholdene nærmere for begge disse alternativene, og det har vi nå gjort. Traseen for D2 ved Være viser seg å inneholde mye kvikkleire. Derfor har kostnadsbildet endret seg, sier prosjektleder i Bane Nor, Torun Hellen.

Kommunene velger trasé

En konsekvensutredning for dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal, med tilhørende forslag til kommunedelplan, blir nå sendt fra Bane Nor til Trondheim og Malvik kommuner for behandling etter plan- og bygningsloven.

Hellen sier kommunene har vel 12 ukers frist på første gangs behandling. Kommunene skal ta stilling til valg av trasé. Det må også Stjørdal kommune gjøre på sin del av strekningen.

Jernbanestrekningen mellom Trondheim S og Stjørdal har begrenset kapasitet. Dobbeltspor er nødvendig for å få økt frekvens og hastighet på både Nordlandsbanen og Trønderbanen. Også Meråkerbanen vil kunne dra fordel av dobbeltspor.

LES OGSÅ: Beboere på Ranheim vil heller ha trivsel enn tog

I dag går banen stort sett helt nede i strandsonen. En ny trasé vil kunne gi bedre tilgang til sjøen i flere tettbygde områder. I november 2016 la daværende Jernbaneverket frem fire forslag til valg av trasé. Kostnadene varierte fra 9,4 til 12,3 milliarder kroner. Et av alternativene fulgte i store trekk dagens trasé langs sjøen.

Har ventet lenge

Ordfører Ingrid Aune (Ap) i Malvik sier innbyggerne i kommunen har ventet utålmodig på at Bane Nor skal legge frem kommunedelplanen for dobbeltspor, og når slike planer blir forsinket stopper samfunns- og sentrumsutviklingen opp.

- Vi har ennå ikke fått planen oversendt, men dersom den nå er ferdigstilt, er dette gledelige nyheter. Den mest miljøvennlige og effektive løsningen for passasjerer i Trøndelag er dobbeltspor i langtunnel, sier Aune, men synes Bane Nor har brukt vel lang tid.

LES OGSÅ: Malvikbeboere krever dobbeltspor lagt i tunnel

- Så skjønner jeg at Bane Nor ser ut til å legge kjepper i hjulene for videre sentrumsutvikling rundt kollektivknutepunktet i Hommelvik, og det vil være direkte kontraproduktivt for nullvekstmålet og målene i Miljøpakken. Her håper jeg Bane Nor vil lytte ekstra godt til våre innspill, legger hun til.

Jan Boris Stene og Oddvar Norvald Longva i facebookgruppen Tog eller trivsel på Ranheim? sier forslaget fra Bane Nor er veldig bra for Ranheim. I hvert fall for dem som bor på østsiden av Ranheim er dette en gledens dag, når Bane Nor vil legge dobbeltsporet i tunnel fra Ranheim papirfabrikk.

Gruppen har krevd alternativ D1 og samlet om lag 1000 underskrifter, som er overlevert Trondheim kommune.

Slipper å rive hus

- Når får vi bevart store områder langs sjøen som Hansbakkfjæra og Grytbakkstranda, og man slipper å måtte rive hus langs strekningen, sier Stene.

Ved bygging av dobbeltspor, vil et område på 25 – 30 meters bredde bli båndlagt på grunn av sikkerhetskrav. Flere steder på Ranheim ligger boligene kloss inntil skinnegangen.

LES OGSÅ: Dobbeltspor koster 10 milliarder kroner

Longva håper det ikke vil ta altfor mange år å få realisert dobbeltspor på strekningen. – Det ser ut til at veiprosjekter prioriteres foran jernbaneutbygging, sier han.

Wenche Eek leder interessegruppen Malvikstranda – tog og/eller trivsel. De har siden 2013 kjempet mot at dobbeltspor skal følge dagens trasé lang sjøen.

- Derfor er beskjeden fra Bane Nor helt fantastisk. Det er dette vi hele tiden har ønsket, å legge dobbeltsporet i langtunnel fra Ranheim. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med velforeningene på Ranheim. Vi har alle ønsket å bevare de flotte bomiljøene langs sjøen i Malvik og på Ranheim.

Banen må elektrifiseres

Men Ek er redd at hvis det ikke blir elektrifisering av banen først, men bare dobbeltspor, kan det bli en hvilepute for Trønderbanen. Elektrifisering er nødvendig.

- Nå gjenstår det å skaffe penger til dobbeltspor. Det ser ut til at alle pengene går til utbygging av jernbanen på Østlandet. Selv Hamar og Lillehammer med langt færre innbyggere enn trondheimsområdet får et bedre jernbanetilbud, sier Eek.

Prosjektleder Torun Hellen sier byggestart avhenger av når dobbeltsporet blir ført opp på Nasjonal Transportplan (NTP) og bevilgninger fra Stortinget.

LES OGSÅ: Ladestien legges bort fra Grytbakkstranda

- Men først må det lages en detaljert reguleringsplan som viser nøyaktig hvor traseen skal gå, sier Hellen.

Sparer et kvarter

I kommunedelplanen for midtstrekningen fra Leangen til Hommelvik ble fire traséalternativer analysert og vurdert internt i Bane Nor. På bakgrunn av disse analysene fremmer nå Bane Nor forslag om traseen D1. Reisetiden mellom Trondheim og Værnes kan reduseres med 15 minutter. Dobbeltspor gir også mulighet til å øke antall togpassasjerer fra én til to millioner årlig på strekningen. Utbyggingen kan skje etappevis gjennom fire–fem år.

LES OGSÅ: Skjermer sjøfuglen fra Ladestien

Har valgt: Prosjektleder Torun Hellen i Bane Nor viste i november 2016 frem de fire ulike forslagene til trasé for dobbeltspor mellom Ranheim og Hommelvik. D1 går for å være det beste. 

Har valgt: Prosjektleder Torun Hellen i Bane Nor viste i november 2016 frem de fire ulike forslagene til trasé for dobbeltspor mellom Ranheim og Hommelvik. D1 går for å være det beste. 

Gledens dag: Jan Boris Stene (t.v.) og Oddvar Norvald Longva i facebookgruppen Tog eller trivsel på Ranheim? er glade for at Bane Nor vil skjerme det meste av bebyggelsen på Ranheim ved å legge dobbeltspor i tunnel fra papirfabrikken til Hommelvik. 

Gledens dag: Jan Boris Stene (t.v.) og Oddvar Norvald Longva i facebookgruppen Tog eller trivsel på Ranheim? er glade for at Bane Nor vil skjerme det meste av bebyggelsen på Ranheim ved å legge dobbeltspor i tunnel fra papirfabrikken til Hommelvik. 

På forsiden nå