NTNU har giret opp datasikkerheten kraftig

- Vi har daglig innbruddsforsøk mot våre datasystemer. Mye er fra land som PST nevner i sin trusselvurdering for 2018, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland pekte ut forskningsmiljøer som mål både for dataangrep og rekruttering fra fremmede staters agenter. 

Forskning er et av områdene PST utpeker som særlig utsatt for etterretning, og peker konkret på Russland og Kina.