Kjønnsroller i barnehagen:

Gutter får mer oppmerksomhet, jenter mer ansvar

Det er ett barn i denne barnehagen som har en utedress som ikke avslører om den lille innpakkede kroppen har innover- eller utovertiss under uteklærne.

Hvordan skal man kjempe mot et samfunn som i så stor grad tvinger små jenter og gutter inn i kjønnsroller lenge før de er født?