Nær 5000 ansatte berørt av nytt forslag:

- Jeg er sikker på at Norge klarer seg fint med færre byråkrater

Et ekspertutvalg vil legge ned Bufetat og fem statlige institusjoner og overføre oppgaver for 24 milliarder kroner fra staten til de nye fylkeskommunene.

- At makt og myndighet flyttes fra statlige hender og ned til lokale beslutningstakere er grunnleggende fornuftig, sier Sivert Bjørnstad, som mener Norge ikke trenger så mange byråkrater.  Foto: Espen Bakken

- At utvalget foreslår å flytte nærmere 5000 av dagens arbeidsplasser til fylkeskommunene bør ikke nødvendigvis bety at det bør være 5000 arbeidsplasser også i fremtiden. Jeg er helt sikker på at nasjonen klarer seg fint med færre byråkrater.