Legger lista høyt for egen vitenskapsfestival

NTNU ønsket ikke å ha Starmus i 2019, men lager en egen vitenskapsfestival med en annen faglig profil.

Det er ikke enkelt å samle elleve nobelprisvinnere på ett brett. NTNU har ambisjoner om å legge lista like høyt som Starmus 2017 i Trondheim.  

I juni 2019 skal NTNU arrangere sin vitenskapsfestival i Trondheim og Starmus V sin i Bern i Sveits.