Planlegger ny kontrollstasjon og innfartsparkering på Klett

Sandmoen kontrollstasjon er snart historie. Statens vegvesen vil erstatte den med et større og mer effektivt anlegg på Klett.

- Klett er en unik plassering for en kontrollstasjon fordi det er et knutepunkt som samler trafikk fra både E6 og E39. Det er et nasjonalt mål at kontrollvirksomheten langs veiene skal økes og dette anlegget er helt i tråd med det, sier avdelingsdirektør i vegavdeling i Statens vegvesen Trøndelag, Eva Solvi.