Reserverer tre hundre p-plasser til bildelingsbiler

Aps Marek Jasinski er glad for å få gjennomslag for sitt forslag om å legge til rette for omfattende bruk av en bildelingsordning.

Aps Marek Jasinski, her på bystyrets talerstol, er glad for å ha fått på plass vedtaket om å reservere plasser for biler tilhørende bildelingsordning. Til h. Ingrid Skjøtskift (H).  Foto: Terje Svaan

Det skjedde samtidig som bystyret vedtok å innføre parkeringsregulering på offentlig gategrunn og parkeringsarealer i Trondheim kommune.