Sliter med å rekruttere fastleger til Trondheim

Legene står ikke lenger i kø for jobb i Trondheim: Nå må kommunen lyse ut legestillinger for andre gang fordi det er for få kvalifiserte søkere.

Krevende: Søknadsbunken er blitt atskillig tynnere når nye når Trondheim lyser ut fastlegestillinger. - Tildelingsprosessen krever mer tid og ressurser enn tidligere, sier Elise Vesterhus, avdelingsleder for fastlegeordningen i Trondheim kommune. Til høyre enhetsleder Hilde Myhre i enhet for legetjenester og smittevernarbeid. 

- Vi er i en situasjon som er tøffere enn tidligere, sier Elise Vesterhus, avdelingsleder for fastlegeordningen i Trondheim kommune.