- Væresstranda blir ødelagt med Bane Nors veiplaner

Høyre reagerer kraftig på planene om å tillate bygging av en bilvei langs Væresstranda når Trønder- og Meråkerbanen blir elektrifisert.

Veiomlegging: Elektrifisering av jernbanen fører til veiomlegging på Være. Væreholmen øverst til høyre. Dagens planovergang er til venstre midt på bildet. I nedre kant av bildet sees Malvikvegen og krysset ved Ranheimsvegen. 

- En 4,5 meter bred og 300 meter lang asfaltert bilvei mellom sjøen, der folk ligger og soler seg og barn leker, vil redusere friluftsområdet dramatisk, sier kommunalråd Berit Tiller (H).