Trondheim kommune mener de har få klager til Fylkesmannen:

23 klager på skolemiljø

- De er svært få saker. De aller fleste løses gjennom godt samarbeid mellom elever, foreldre og skole, sa kommunaldirektør Camilla T. Nereid til formannskapet. Sakene som går til Fylkesmannen tar i snitt 47 dager å behandle.

Om klagesakene: - Det er ofte i fellesskapet løsningen på enkeltelevens utfordringer ligger. Det økte fokuset på kapittel 9a fører derfor til økt fokus på individuelle rettigheter. Dette utfordrer skolens ideal om det inkluderende læringsfellesskapet, sa kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Camilla Trud Nereid, da hun orienterte formannskapet om klagesakene til Fylkesmannen. 

- Det går rundt 23 000 elever i Trondheimsskolen og det er 23 saker på 15 ulike skoler som er klaget inn til Fylkesmannen når det gjelder elevers læringsmiljø, sa kommunaldirektør Camilla T. Nereid i sin orientering til formannskapet tirsdag.